Tools

Achterban heeft recht op informatie van de OR

Video | Achterban van de OR | 24-08-2021

De OR moet minimaal de agenda van de OR-vergadering, de verslagen van de OR-vergaderingen en het OR-jaarverslag delen met de achterban.

Paal en perk stellen aan tijd voor OR-werk?

Video | OR-faciliteiten | 15-07-2021

Elk OR-lid moet minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapswerk, ook al vindt de manager het misschien te veel tijd

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | Achterban van de OR | 31-03-2021

Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Voorbeeld vragenlijst voor een enquête op het werk

Formulier | Achterban van de OR | 18-10-2019

Door middel van dit sjabloon kunt u snel en eenvoudig een enquête voorleggen aan medewerkers.

Voorbeeld OR-nieuwsbrief

Formulier | Achterban van de OR | 25-09-2019

Deze tool biedt u een goed startpunt voor het maken van een attractieve en herkenbare OR-nieuwsbrief.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | Achterban van de OR | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | Achterban van de OR | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.