Tools

Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

Rekentool | Inkomstenbelasting (IB) | 11-01-2023

De fiscale winst verschilt van de commerciële winst. In deze tool kunt u de commerciële winst eenvoudig omrekenen naar de fiscale winst.

Afwaarderen van de goodwill

Checklist | Investeren | 22-04-2022

In deze tool leest u waar u bij het afwaarderen van goodwill op moet letten.

Afschrijven met de methode 'sum of the year digits'

Rekentool | Afschrijven | 22-04-2022

Bedrijfsmiddelen die na investering langer dan een jaar meegaan en duurder zijn dan € 450 kan uw onderneming afschrijven.

Lineair afschrijven

Rekentool | Afschrijven | 22-04-2022

Met deze rekentool berekent u hoeveel de jaarlijkse afschrijving(spercentage) bedraagt als u gebruikmaakt van lineaire afschrijving.

Afschrijving op pand in eigen gebruik

Rekentool | Afschrijven | 13-08-2019

Met deze rekentool berekent u hoeveel de fiscaal acceptabele jaarlijkse afschrijving op een pand in eigen gebruik bedraagt.

Afschrijven op beleggingspand

Rekentool | Afschrijven | 13-08-2019

Met deze rekentool berekent u hoeveel de fiscaal acceptabele jaarlijkse afschrijving op een beleggingspand bedraagt.