Tools

Risicobehandelplan AVG

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

In een risicobehandelplan beschrijft u alle risico’s die nog moeten worden aangepakt. Met dit voorbeeld legt u zo’n plan eenvoudig vast.

Een cc sturen in plaats van een bcc is een datalek

Video | Datalekken | 04-01-2024

Het sturen van een mailing waarbij CC in plaats van BCC gebruikt wordt, kan een overtreding vormen van de privacywetgeving.

Wanneer wel of geen verwerkersovereenkomst sluiten?

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-10-2023

Geeft uw organisatie persoonsgegevens door aan een verwerker, dan bent u verplicht om met die partij een verwerkersovereenkomst te sluiten.

De positie en taken van de FG volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 28-09-2023

Met deze checklist weet u of de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de juiste taken heeft en de functie goed is vormgegeven.

Datalek melden aan betrokkenen

Maatwerkbrief | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek in uw organisatie? Stel alle betrokken dan spoedig op de hoogte. Deze maatwerkbrief kan u hierbij helpen.

Incidentregistratie bij datalekken

Formulier | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.

Procedure datalekken en beveiligingslekken

Reglement | Datalekken | 28-06-2023

Stel zelft een heldere procedure op, dan weet u zeker dat u bij een data- of beveiligingslek de juiste stappen onderneemt.

Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist | Datalekken | 27-06-2023

Bepaal aan de hand van deze tool of u een melding moet maken van een datalek en welke stappen u moet nemen.

De rechten van betrokkenen volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 09-06-2023

In deze checklist staat op welke rechten een betrokkene van wie u de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep kan doen onder de AVG.

Hoelang mag de werkgever functioneringsverslagen bewaren?

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 08-06-2023

Op basis van de AVG mogen de persoonsgegevens van werknemers niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Maar wat is 'noodzakelijk'?