Tools

Stakeholders en hun eisen

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.

Privacy bij uitdiensttreding

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Zorg voor de privacy van de werknemer bij uitdiensttreding. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.

Privacy bij indiensttreding

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Zorg voor privacy bij de indiensttreding van een werknemer. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.

Voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG

Overeenkomst | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 13-08-2019

Zorg voor een overeenkomst wanneer een derde partij de persoonsgegevens verwerkt.

Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 08-08-2019

Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist | Datalekken | 08-08-2019

Bepaal aan de hand van deze tool of u een melding moet maken van een datalek en welke stappen u moet nemen.

Beleid privacy en informatiebeveiliging

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 07-08-2019

De AVG heeft strikte regels voor de beveiliging van informatieprocessen en privacy. Wat moet hierover in uw beleid?

Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 06-08-2019

In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatie- en personeelsgegevens.