Tools

Overzicht leveranciers

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.

Risico Analyse

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool brengt u eenvoudig de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging in kaart, en weet u waar u uw energie in moet steken.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming op orde te krijgen door middel van deze tool.

Verwerkingsregister

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Datalekprocedure

Reglement | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Gebruik deze heldere handleiding bij datalekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.

Incidentenbeheer

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.

Stakeholders en hun eisen

Reglement | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.

Privacy bij uitdiensttreding

Checklist | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Zorg voor de privacy van de werknemer bij uitdiensttreding. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.

Privacy bij indiensttreding

Checklist | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Zorg voor privacy bij de indiensttreding van een werknemer. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.