Tools

Protocol ongewenst gedrag

Reglement | Arbeidsomstandigheden | 11-11-2019

Met dit reglement zorgt u ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt gevraagd als er sprake is van ongewenst gedrag in de organisatie.

Besluit doorgeven aan OR na (onthouden van) instemming

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

Schrijf als bestuurder snel een definitief besluit na ontvangst van de beslissing van de OR. Daar kunt u deze modelbrief voor gebruiken.

Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

Schrijf door middel van deze tool in enkele minuten een brief waarmee u in de OR om instemming kunt vragen.

Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Vergeet de beslissing niet door te geven aan uw bestuurder. Dat kan met deze tool.

Bewijs van uitgifte bedrijfskleding

Formulier | Arbeidsomstandigheden | 18-10-2019

Wordt in uw onderneming gewerkt met bedrijfskleding, dan biedt dit formulier een duidelijk overzicht van uitgifte van bedrijfskleding.

Beoordeel temperatuur, vocht en licht

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 13-08-2019

Werk met behulp van deze tool zoveel mogelijk arbeidsrisico's weg.

Werkkleding van de zaak

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u wanneer kleding kwalificeert als onbelaste werkkleding.

Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Reglement | Persoonlijke beschermingsmiddelen | 08-08-2019

Zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden door middel van de regeling persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten

Checklist | Beroepsziekte | 06-08-2019

U bent verplicht om een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Hoe u beleid voert vindt u in deze checklist.

Marktanalyse ongediertebestrijding

Vergelijking | Arbeidsomstandigheden | 06-08-2019

Overlast van ongedierte komt voor in diverse sectoren en duurzame bestrijding is altijd maatwerk. Vergelijk aanbieders met deze tool.