Tools

Een concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding

Overeenkomst | Concurrentiebeding | 08-08-2019

In sommige situaties wilt u een concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding. Deze tool laat zien hoe dat moet.

Een overlijdensuitkering uitbetalen

Stappenplan | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Door de stappen in deze tool te volgen kunt u bepalen in hoeverre de uitkering onbelast is en wat de precieze hoogte van de vrijstelling is.

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Overeenkomst | Concurrentiebeding | 08-08-2019

In deze tool vindt u een kant-en-klaar concurrentiebeding, waarmee u kunt voorkomen dat een werknemer bij de concurrent gaat werken.

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Overeenkomst | Concurrentiebeding | 08-08-2019

Deze tool kunt u gebruiken als u een concurrentiebeding wilt toevoegen aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Boetebeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klaar boetebeding, dat u alleen maar hoeft in te vullen en toe kunt voegen aan een arbeidsovereenkomst.

Beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden

Overeenkomst | Ontslag met wederzijds goedvinden | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, opstellen.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Goed functionerende werknemers wilt u meestal een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Deze tool biedt u een kant-en-klaar voorbeeld.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd min-max

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Als werknemers in de ene week meer uren maken dan in de andere, is het min-maxcontract een uitkomst. Met deze tool stelt u zo'n contract op.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u heel eenvoudig een arbeidscontract voor onbepaalde tijd opstellen.

Nulurencontract geldig vanaf 1 januari 2020

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klaar model van een nul-urencontract geldig vanaf 1 januari 2020.