Tools

Transitievergoeding berekenen

Rekentool | Transitievergoeding | 02-01-2024

Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd AOW-gerechtigde

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 26-06-2023

Gebruik deze arbeidsovereenkomst voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Aanzeggen en verlengen dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsrecht | 05-05-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om tijdig een arbeidsovereenkomst aan te zeggen en te verlengen.