Tools

Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden

Maatwerkbrief | Arbeidstijden | 22-10-2019

Bevestig de wijziging van arbeidstijden aan uw medewerker(s) door middel van deze brief.

Reglementbepalingen arbeidstijden

Reglement | Arbeidstijden | 13-08-2019

Leg de regels omtrent arbeidstijden vast in een bedrijfs- of personeelsreglement. Deze tool helpt u hierbij.

Wet flexibel werken en aanvraag flexibele arbeidstijden

Checklist | Arbeidstijden | 13-08-2019

Door middel van deze tool leert u correct om te gaan met verzoeken van werknemers tot het wijzigen van de arbeidsduur en werktijden.