Tools

Wat is het verschil tussen overwerk en meerwerk?

Video | Overwerk | 19-08-2021

In de cao staan regels voor de vergoeding van meerwerk en van overwerk. Maar wat is nu het verschil tussen die twee?

Voorbeeld instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 05-03-2021

Met dit voorbeeld van een instemmingsverzoek stelt uw bestuurder snel een volledige instemmingaanvraag op voor de ondernemingsraad.

Voorbeeld overwerkregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 16-02-2021

Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.

Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 17-07-2020

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Uw besluit doorgeven aan de OR na de instemmingsprocedure

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2020

Gebruik deze voorbeeldbrief om, als bestuurder, uw definitieve besluit aan de ondernemingsraad te laten weten.

Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden

Maatwerkbrief | Arbeidstijden | 22-10-2019

Bevestig de wijziging van arbeidstijden aan uw medewerker(s) door middel van deze brief.

Beslissing OR op instemmingsverzoek doorgeven aan de bestuur

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

Gebruik deze maatwerkbrief om de instemming van de OR met de instemmingsaanvraag van de bestuurder te bevestigen.

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 13-08-2019

Leg de regels omtrent arbeidstijden vast in een personeelsreglement. Deze tool helpt u hierbij.

Voorbeeldregeling aanpassing arbeidsduur

Reglement | Arbeidstijden | 13-08-2019

Leg met behulp van dit reglement vast hoe u met verzoeken voor het aanpassen van arbeidsduur omgaat.

Beoordelen van de werkdruk, werksfeer en werktijden

Checklist | PSA | 13-08-2019

Hebben gezondheidsrisico's in kleine organisaties grote gevolgen? Leer het met behulp van deze tool.