Tools

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 13-08-2019

Leg de regels omtrent arbeidstijden vast in een personeelsreglement. Deze tool helpt u hierbij.

Voorbeeldregeling aanpassing arbeidsduur

Reglement | Arbeidstijden | 13-08-2019

Leg met behulp van dit reglement vast hoe u met verzoeken voor het aanpassen van arbeidsduur omgaat.

Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

Overeenkomst | Thuiswerken | 12-08-2019

In een thuiswerkovereenkomst kunt u afspraken vastleggen over thuiswerken. In deze tool vindt u een voorbeeld van zo'n overeenkomst.

Voorbeeld autoregeling

Reglement | Auto van de zaak | 08-08-2019

Dit reglement zet de rechten en plichten van een werknemer met een auto van de zaak zwart-op-wit.

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Arbeidsvoorwaarden | 08-08-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding, waarmee u een wijziging in de arbeidsvoorwaarden kunt doorvoeren.

Harmonisatieprocessen arbeidsvoorwaarden

Stappenplan | Arbeidsvoorwaarden | 08-08-2019

Maak met dit stappenplan een einde aan ongelijkheid.

Een overlijdensuitkering uitbetalen

Stappenplan | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Door de stappen in deze tool te volgen kunt u bepalen in hoeverre de uitkering onbelast is en wat de precieze hoogte van de vrijstelling is.

Arbeidsvoorwaarden bij fusie en overname

Stappenplan | Reorganisatie | 08-08-2019

Bij overgang en fusie kan er sprake zijn van verwarrende situaties. Deze tool helpt u bij het vinden van de juiste oplossing hiervoor.

Voorbeeldregeling bedrijfskleding

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 07-08-2019

Dragen werknemers kleding van de zaak, dan moet de werkgever daar voorschriften voor op papier zetten. Deze tool geeft daarvoor richtlijnen.

Voorbeeldregeling kleding en uiterlijke verzorging

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 07-08-2019

Het is verstandig om afspraken over kleding op het werk vast te leggen. Dit voorbeeldprotocol met gedragsnormen is een goede richtlijn.