Tools

Coachingsbudget bepalen

Rekentool | Coaching | 14-08-2019

Voor coaching is budget nodig. Met deze tool berekent u wat de totale kosten zijn voor coaching en heeft u meteen een onderbouwing.

Omzet voorspellen met Excel

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Deze rekentool laat zien hoe u met Excel uw omzet kunt voorspellen voor de komende jaren.

Netto contante waarde bij budgetteren berekenen

Rekentool | Begroten en budgetteren | 06-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u na het invullen van een aantal gegevens de netto contante waarde (NCW) voor uw project berekenen.

Liquiditeitsprognose berekenen

Rekentool | Begroten en budgetteren | 06-08-2019

Met deze rekentool berekent u de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van een onderneming.

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Rekentool | Begroten en budgetteren | 06-08-2019

Deze rekentool berekent de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van uw onderneming.

Gevoeligheidsanalyse bij budgetteren

Rekentool | Begroten en budgetteren | 06-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u de kritieke waarde van enkele van de voor het uitvoeren van het project cruciale factoren bepalen.