Tools

Instructie invullen bezwaar tegen aanslag

Video | Contact met de Belastingdienst | 14-08-2022

Als u het als ondernemer niet eens bent met een aanslag, kunt u bezwaar maken met het standaardformulier van de Belastingdienst.

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Stappenplan | Bezwaar en beroep | 16-03-2022

Leer met behulp van dit stappenplan hoe uw onderneming een fiscale procedure start, en hoe deze procedure verder verloopt.

Wel of geen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Checklist | Loonadministratie | 08-11-2021

Met deze checklist kunt u snel bekijken of het aanvragen van een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) voor uw organisatie slim is.

In beroep tegen de Belastingdienst

Stappenplan | Bezwaar en beroep | 26-03-2021

In dit stappenplan staat het verloop van een fiscale beroepsprocedure uitgelegd, met bij elke stap uitgelegd wat u moet doen of weten.

Pro forma bezwaarschrift Belastingdienst

Maatwerkbrief | Bezwaar en beroep | 19-03-2021

Gebruik dit pro forma bezwaarschrift als u niet voldoende tijd hebt om binnen de bezwaartermijn de redenen van uw bezwaar toe te lichten.

Voorbeeld machtiging voor bijstand bij procedure

Overeenkomst | Bezwaar en beroep | 03-03-2021

Machtig uw vertegenwoordiger (als die geen advocaat is) bij een bestuursrechtelijke beroepsprocedure, bijvoorbeeld met de Belastingdienst.

Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

Maatwerkbrief | Contact met de Belastingdienst | 22-10-2019

Dien binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in met behulp van deze handige maatwerkbrief.

Bezwaar aantekenen tegen WOZ-waarde

Maatwerkbrief | Bedrijfshuisvesting | 21-10-2019

Als u twijfelt aan de juistheid van uw WOZ-waarde, kunt u bezwaar aantekenen. Met deze maatwerkbrief heeft u dat in een mum van tijd gedaan.

Beroepschrift indienen bij Belastingdienst

Maatwerkbrief | Bezwaar en beroep | 21-10-2019

Heeft u een fiscaal geschil met de Belastingdienst en wilt u bezwaar indienen tegen de opgelegde aanslag? Dit model biedt hulp.