Tools

Voorwaarden 30%-regeling voor ingekomen werknemers

Checklist | 30%-regeling | 08-02-2022

Met deze checklist leert u waar u op moet letten om te voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers.

Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)