Tools

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 21-06-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 30-03-2022

Met behulp van deze tool kunt u heel eenvoudig een arbeidscontract voor onbepaalde tijd opstellen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 30-03-2022

Stel met behulp van deze tool eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd op.

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kunt u gebruiken in fase A van de cao voor uitzendkrachten

Voorbeeld incorporatiebeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Neem een incorporatiebeding op in een arbeidsovereenkomst om vast te leggen dat een bepaalde cao daarop van toepassing is.