Tools

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 29-04-2024

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2020 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Speelt de OR een rol bij cao-onderhandelingen?

Video | OR en arbeidsvoorwaarden | 08-12-2022

De ondernemingsraad is bij cao-onderhandelingen geen partij. In de meeste gevallen kan de OR wel aanvullende afspraken maken.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 06-07-2022

Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, met cao, te maken.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 05-07-2022

Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd, met cao, te maken

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kunt u gebruiken in fase A van de cao voor uitzendkrachten

Voorbeeld incorporatiebeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Neem een incorporatiebeding op in een arbeidsovereenkomst om vast te leggen dat een bepaalde cao daarop van toepassing is.