Tools

Zwangerschapsuitkering aanvragen voor werkneemster

Checklist | Zwangerschap | 31-05-2024

In deze checklist vindt u alles wat de werkgever nodig heeft voor de aanvraag van een zwangerschapsuitkering.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie vóór afspiegeling

Stappenplan | Ontslag | 22-04-2024

Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.

Afspiegelingsbeginsel toepassen

Rekentool | Ontslag | 22-04-2024

Deze rekentool helpt u bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-04-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vast te stellen welke informatie u bij de ontslagaanvraag aan UWV moet meesturen.

Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

Checklist | Ontslag | 18-04-2024

Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.

Opzegverboden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 26-03-2024

Gebruik deze checklist om te zien met welke opzegverboden u rekening moet houden bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Vaststellen uitwisselbare functies

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Stel met behulp van dit stappenplan de uitwisselbaarheid van functies vast bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 22-02-2024

Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle rechten van de OR en de vakbonden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Instructie invullen melding te late beslissing UWV

Instructievideo | Contact met UWV | 18-07-2023

Als de beslissingstermijn zonder is bericht verlopen, dan loont het om UWV aan te sporen om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Is eigenrisicodrager worden een goed idee?

Video | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 22-06-2023

Uw organisatie kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA. Dit levert besparingen op, maar ook risico's.