Tools

Kunnen we informatie van de Belastingdienst vertrouwen?

Video | Contact met de Belastingdienst | 20-10-2022

De algemene informatie op de website van de Belastingdienst geeft uw onderneming in principe geen zekerheid over uw specifieke situatie.

Instructie invullen bezwaar tegen aanslag

Video | Contact met de Belastingdienst | 14-08-2022

Als u het als ondernemer niet eens bent met een aanslag, kunt u bezwaar maken met het standaardformulier van de Belastingdienst.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Video | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Overeenkomst | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 25-05-2022

Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Stappenplan | Bezwaar en beroep | 16-03-2022

Leer met behulp van dit stappenplan hoe uw onderneming een fiscale procedure start, en hoe deze procedure verder verloopt.

Uw jaarverslag en jaarrekening tijdig deponeren

Video | Jaarverslag en jaarrekening | 20-01-2022

Het jaarverslag van uw onderneming moet jaarlijks worden vastgesteld en gedeponeerd. Bepaalde informatie mag daarin niet ontbreken

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 06-01-2022

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 04-01-2022

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Voorbeeldbrief verzoek vaststelling negatief jaarsaldo

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 17-11-2021

Stuur eenvoudig zelf een verzoek vaststelling negatief jaarsaldo BTW-marge naar de Belastingdienst

Is de belasting uitsmeren mogelijk bij wisselende inkomens?

Video | Inkomstenbelasting (IB) | 12-08-2021

Als u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomens heeft gehad, kunt u mogelijk belasting terugkrijgen door een beroep te doen op middeling.