Tools

Marktanalyse VPN-aanbieders

Vergelijking | Cybercrime | 01-06-2020

Voor een veilige verbinding tussen thuis en uw werk kunt u een VPN gebruiken. Dit is vergelijking van de meest gebruikte VPN-aanbieders.

Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 08-08-2019

Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Beleid privacy en informatiebeveiliging

Reglement | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 07-08-2019

De AVG heeft strikte regels voor de beveiliging van informatieprocessen en privacy. Wat moet hierover in uw beleid?

Marktanalyse cybercrimeverzekeringen

Vergelijking | Cybercrime | 01-06-2019

Cybercriminaliteit kan flinke schade veroorzaken. Deze tool vergelijkt cybercrimeverzekeringen en de keuzes die de polissen bieden.