Tools

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 19-01-2023

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.

Arbeidsovereenkomst statutair directeur

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 24-11-2022

Gebruik deze overeenkomst om de arbeidsrelatie met de statutair directeur vast te leggen.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst

Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor deze voorbeeldovereenkomst gebruiken.

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 14-04-2022

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen?

Zelf pensioen opbouwen als dga

Checklist | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 22-02-2022

Hoe bouwt u pensioen op als dga? Bepaal met behulp van deze checklist wat voor u de beste optie of combinatie van opties is.

Berekening resultaat uit overige werkzaamheden tbs-regeling

Rekentool | Inkomstenbelasting (IB) | 30-04-2021

Met deze tool krijgt u het bedrag dat u in de aangifte inkomstenbelasting kunt invullen bij belastbaar inkomen in box 1.

Pay out per aandeel berekenen

Rekentool | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 13-08-2019

Bereken met deze rekentool de pay out ratio per aandeel, een variatie op de berekening van het dividendrendement.

Managementovereenkomst

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 08-08-2019

Leg via deze managementovereenkomst vast welke werkzaamheden de directeur moet verrichten en waar goedkeuring voor nodig is.