Tools

Mededeling ontslagaanvraag vanwege disfunctioneren

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 07-11-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer te informeren over het ontslagverzoek wegens zijn disfunctioneren.

Voorwaarden voor een ontslag wegens disfunctioneren

Checklist | Disfunctioneren | 03-07-2023

Gebruik deze checklist om te toetsen of u aan alle voorwaarden heeft voldaan voor een ontslag bij disfunctioneren.

Zo voert u een constructief gesprek bij disfunctioneren

Gesprekshandleiding | Disfunctioneren | 16-05-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor een constructief gesprek met een werknemer die niet goed functioneert.

Verbeterplan bij disfunctioneren

Formulier | Disfunctioneren | 09-05-2023

Gebruik dit formulier om een verbeterplan bij disfunctioneren op te stellen.

Dossieropbouw bij disfunctioneren

Stappenplan | Disfunctioneren | 14-03-2023

Gebruik dit stappenplan om tot een goede dossieropbouw te komen bij disfunctioneren.

Een werknemer schorsen met doorbetaling van loon

Checklist | Disfunctioneren | 02-01-2023

Wanneer kiest u ervoor om een werknemer te schorsen met doorbetaling van loon, en hoe voert u deze maatregel uit?

Tactvol ontslag mededelen vanwege disfunctioneren

Gesprekshandleiding | Ontslag | 28-04-2022

Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.

Demotie schriftelijk bevestigen

Maatwerkbrief | Functioneren en beoordelen | 03-05-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om een demotie – en de gevolgen daarvan - aan de werknemer te bevestigen.

Demotie stap-voor-stap uitgelegd

Stappenplan | Functioneren en beoordelen | 03-05-2021

Gebruik dit stappenplan om een (juridisch) goed geregelde demotie van een werknemer te realiseren.

Waarschuwingsbrief slecht functioneren

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 22-10-2019

Stel bij slecht functioneren van de werknemer een waarschuwingsbrief op voor het dossier met behulp van deze maatwerkbrief.