Tools

Aanbieders bedrijfsrecherche vergelijken

Vergelijking | Fraude | 01-12-2019

Naast potentiële fraude zijn er meer situaties waarin onderzoek door een recherchebureau gewenst kan zijn. Deze tool biedt meer inzicht.

Identiteit nieuwe werknemer vaststellen

Checklist | Identificatieplicht | 06-08-2019

Zorg ervoor dat u de identiteit van een werknemer op de juiste manier vaststelt door deze checklist te gebruiken.