Tools

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 14-04-2022

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen?

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 06-01-2022

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.