Tools

De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen

Checklist | Identificatieplicht | 24-03-2021

De werkgever moet de identiteit van nieuwe werknemers vaststellen en een kopie van het ID bewaren. Deze checklist geeft alle aandachtspunten

AVG: de rechten van betrokkenen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 07-10-2020

In deze checklist staat op welke rechten een betrokkene van wie u de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep kan doen onder de AVG.

Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 06-08-2019

In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatie- en personeelsgegevens.