Tools

Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen

Vergelijking | Fraude | 01-12-2019

Behalve potentiële fraude zijn er meer situaties waarin onderzoek door een recherchebureau gewenst kan zijn. Deze tool biedt meer inzicht.

Intellectueel eigendom opeisen

Maatwerkbrief | Intellectueel eigendom | 21-10-2019

Zorg dat u het recht op intellectuele eigendom goed vastlegt door middel van deze maatwerkbrief.

Voorbeeld Intellectueel eigendomsbeding

Overeenkomst | Intellectueel eigendom | 08-08-2019

Om er zeker van te zijn dat intellectueel eigendom uw organisatie toekomt, kunt u het beding in deze tool met werknemers afsluiten.