Tools

Balanspost deelneming consolideren voor de jaarrekening

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 22-04-2022

Deze tool gaat in op de wijze waarop u de balanspost deelneming consolideert. Het voorbeeld gaat uit van 100%-deelneming.

Uw jaarverslag en jaarrekening tijdig deponeren

Video | Jaarverslag en jaarrekening | 20-01-2022

Het jaarverslag van uw onderneming moet jaarlijks worden vastgesteld en gedeponeerd. Bepaalde informatie mag daarin niet ontbreken

Stel zelf een geïntegreerd jaarverslag op

Stappenplan | Jaarverslag en jaarrekening | 23-04-2021

Een geïntegreerd jaarverslag bevat meer dan alleen financiële gegevens. Stel met dit stappenplan zelf een geïntegreerd jaarverslag op.

Het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening

Video | Jaarverslag en jaarrekening | 18-02-2021

Organisaties hebben te maken met een jaarrekening en een jaarverslag. Dat is hetzelfde. Of toch niet? Jurry Brand licht dit toe in 1 minuut

De standaardonderdelen van een jaarrekening

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 05-02-2021

Een jaarrekening bevat het financiële overzicht van een boekjaar. In deze checklist staan de onderdelen van een jaarrekening op een rij.

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Formulier | Jaarverslag en jaarrekening | 18-10-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van de inhoudsopgave van een jaarrekening. U kunt dit gebruiken voor het schrijven van uw jaarrekening.

Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 15-08-2019

Leer door middel van deze tool aan welke criteria u moet voldoen voor de deponeringseis jaarstukken.

Resultatenrekening (functionele en categorale indeling)

Rekentool | Financiering | 13-08-2019

Bij het opstellen van een resultatenrekening kunt u kiezen voor de categorale en de functionele indeling. U vindt beide terug in deze tool.

Financieel plannen met de jaarrekening

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 12-08-2019

Breng ‘verborgen’ kosten in kaart en plan de toekomst zorgvuldig met de jaarrekening. Deze controlelijst kunt u bij de hand houden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Overeenkomst | Jaarverslag en jaarrekening | 08-08-2019

De accountant die de jaarrekening van uw organisatie controleert, gebruikt de verklaring in deze tool bij zijn controle.