Tools

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Rekentool | Begroten | 06-08-2019

Deze rekentool berekent de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van uw onderneming.

Bereken de rentabiliteit met het Dupont-schema

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Maak een Dupont-schema, een kengetallenboom, die geheel gebaseerd is op financiële gegevens uit de balans en de verlies- en winstrekening.