Tools

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 04-05-2021

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 04-05-2021

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Cash flow ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

De cashflow ratio kan op twee manieren worden berekend. Beide berekeningen maakt u met deze rekentool.

Quick ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Bereken de quick ratio met deze tool om de financiële toestand op het gebied van liquiditeit van uw bedrijf te meten.

Liquiditeitsprognose berekenen

Rekentool | Begroten | 06-08-2019

Met deze rekentool berekent u de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van een onderneming.

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Rekentool | Begroten | 06-08-2019

Deze rekentool berekent de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van uw onderneming.

Interest Coverage Ratio berekenen

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Bereken de Interest-coverage ratio (ICR), of interest dekkingskengetal, geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient.

Bereken de rentabiliteit met het Dupont-schema

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Maak een Dupont-schema, een kengetallenboom, die geheel gebaseerd is op financiële gegevens uit de balans en de verlies- en winstrekening.