Tools

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 18-06-2021

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Een werknemer in dienst nemen met voordeel

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Heeft u medewerkers waar u een tegemoetkoming voor krijgt? Dit stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij

LIV en jeugd-LIV berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen.

Loonkostenvoordelen berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen.

Zorg dat uw organisatie LIV of jeugd-LIV krijgt

Checklist | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Zorg aan de hand van deze checklist dat u voldoet aan alle voorwaarden voor het lage-inkomensvoordeel (LIV).