Tools

Eigen bijdrage voor auto van de zaak verwerken

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Wat zijn de fiscale regels omtrent de eigen bijdrage van de auto van de zaak? Deze checklist geeft hier inzicht in.

Een auto ter beschikking stellen aan werknemers

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Met behulp van deze checklist maakt u de belangrijkste keuzes en voert u de checks uit bij het uitdelen van een auto van de zaak.

Volmacht inhoudingen WAS

Overeenkomst | Loonadministratie | 13-08-2019

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Personeelslening overeenkomst

Overeenkomst | Loonadministratie | 12-08-2019

Als u aan een werknemer een renteloze lening of lening met lage rente wilt verstrekken, kunt u deze overeenkomst gebruiken.

Modelovereenkomst kostenvergoeding

Overeenkomst | Loonadministratie | 08-08-2019

Deze tool biedt een modelovereenkomst waarmee werkgever en werknemer kunnen vastleggen wat is afgesproken rond de vergoeding van kosten.

Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden

Stappenplan | Loonadministratie | 08-08-2019

Met welke bijzondere administratieve verplichtingen moet u rekening houden?

Tips bij het onderbouwen van een vaste kostenvergoeding

Checklist | Loonadministratie | 06-08-2019

Deze tool biedt tips bij het onderbouwen van een onbelaste vaste kostenvergoeding voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten.

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 06-08-2019

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.

Aandachtspunten bij de digitale loonstrook

Checklist | Loonadministratie | 06-08-2019

Deze checklist geeft u een overzicht van waar u precies op moet letten bij het aanbieden van digitale salarisstroken.