Tools

Meldregeling ongewenst gedrag

Reglement | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 11-02-2022

Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Voorbeeld mediationovereenkomst

Overeenkomst | Mediation | 08-08-2019

Via een mediationproces kunt u een oplossing vinden voor een conflict. Dit proces begint met een overeenkomst zoals in deze tool.