Tools

Wettelijk minimumloon berekenen

Rekentool | Minimumloon | 02-01-2024

Vul vier velden in en u ziet het wettelijk minimumloon per maand, week, dag en uur. Voor de jaren 2019 tot en met de 1e helft van 2024.

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 02-01-2024

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 02-01-2024

Met deze online rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Niet minder betalen dan het minimumuurloon

Video | Minimumloon | 23-11-2023

Per 2024 betaalt u werknemers een wettelijk minimumloon per uur, in plaats van per week of maand.

Voorbeeld overwerkregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 16-02-2021

Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.