Tools

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | OR-communicatie | 25-04-2023

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Speelt de OR een rol bij cao-onderhandelingen?

Video | Cao | 08-12-2022

De ondernemingsraad is bij cao-onderhandelingen geen partij. In de meeste gevallen kan de OR wel aanvullende afspraken maken.

Achterban heeft recht op informatie van de OR

Video | OR-communicatie | 24-08-2021

De OR moet minimaal de agenda van de OR-vergadering, de verslagen van de OR-vergaderingen en het OR-jaarverslag delen met de achterban.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | OR-communicatie | 31-03-2021

Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Voorbeeld vragenlijst voor een enquête op het werk

Formulier | OR-communicatie | 18-10-2019

Door middel van dit sjabloon kunt u snel en eenvoudig een enquête voorleggen aan medewerkers.

Voorbeeld OR-nieuwsbrief

Formulier | OR-communicatie | 25-09-2019

Deze tool biedt u een goed startpunt voor het maken van een attractieve en herkenbare OR-nieuwsbrief.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | OR-communicatie | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | OR-communicatie | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | OR-communicatie | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.