Tools

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | OR-communicatie | 29-11-2023

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | OR-communicatie | 25-04-2023

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Achterban heeft recht op informatie van de OR

Video | OR-communicatie | 24-08-2021

De OR moet minimaal de agenda van de OR-vergadering, de verslagen van de OR-vergaderingen en het OR-jaarverslag delen met de achterban.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | OR-communicatie | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | OR-communicatie | 31-03-2021

Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.

Agenda voor de OR-vergadering

Formulier | OR-communicatie | 18-03-2021

Gebruik deze voorbeeld agenda voor de OR-vergadering. Een goede agenda zorgt voor structuur, overzicht en regie.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Voorbeeld vragenlijst voor een enquête op het werk

Formulier | OR-communicatie | 18-10-2019

Door middel van dit sjabloon kunt u snel en eenvoudig een enquête voorleggen aan medewerkers.

Voorbeeld OR-nieuwsbrief

Formulier | OR-communicatie | 25-09-2019

Deze tool biedt u een goed startpunt voor het maken van een attractieve en herkenbare OR-nieuwsbrief.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | OR-communicatie | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.