Tools

Paal en perk stellen aan tijd voor OR-werk?

Video | OR-scholing & OR-faciliteiten | 15-07-2021

Elk OR-lid moet minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapswerk, ook al vindt de manager het misschien te veel tijd

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | Samenstelling van de OR | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Competenties OR-lid

Stappenplan | OR-scholing & OR-faciliteiten | 08-08-2019

Deze tool geeft een stappenplan weer om gestructureerd aan de ontwikkeling van competenties te werken.