Tools

Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 22-02-2024

Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle rechten van de OR en de vakbonden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

Checklist | OR en personeelsbeleid | 14-02-2024

Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken

Rol OR bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Checklist | Duurzaam ondernemen | 10-01-2024

In deze checklist vindt u alle aandachtsgebieden die horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Goede verstandhouding OR en bestuurder

Checklist | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR | 24-10-2023

Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.

Met de OR invloed uitoefenen bij een reorganisatie

Checklist | OR en personeelsbeleid | 13-09-2023

Maximaliseer de invloed van de OR bij een reorganisatie met behulp van de tips in deze checklist.

Voorkom technostress bij werknemers

Checklist | OR en arbeidsomstandigheden | 08-08-2023

Bekijk aan de hand van deze checklist hoe uw OR kan bijdragen aan het voorkomen van stress en verzuim door technologische vernieuwingen.

Rol van de OR bij verzuim

Checklist | OR en arbeidsomstandigheden | 07-06-2023

Hoe kan de OR bijdragen aan een beter verzuimbeleid? U leest het in deze checklist.

OR: neem uw geheimhoudingsplicht serieus!

Video | Werkwijze OR | 11-05-2023

Informatie die met de OR gedeeld wordt, is openbaar binnen de organisatie, tenzij er geheimhouding is afgesproken.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | OR-communicatie | 25-04-2023

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu

Overeenkomst | Duurzaam ondernemen | 31-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van het klimaat- en milieubeleid.