Tools

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 13-08-2019

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

OR-reglement opstellen en wijzigen

Reglement | Werkwijze OR | 12-08-2019

Stel met behulp van deze tool een OR-reglement op dat rekening houdt met alle vereiste voorzieningen.