Tools

Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Vergeet de beslissing niet door te geven aan uw bestuurder. Dat kan met deze tool.

Jaarverslag OR opstellen

Formulier | Werkwijze OR | 18-10-2019

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een jaarverslag. Creëer met deze tool een concreet en aantrekkelijk verslag.

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Voorbeeld OR-nieuwsbrief

Formulier | Achterban van de OR | 25-09-2019

Deze tool biedt u een goed startpunt voor het maken van een attractieve en herkenbare OR-nieuwsbrief.

Rol van de OR bij verzuim

Checklist | Verzuim | 13-08-2019

Hoe kan de OR bijdragen aan een beter verzuimbeleid? U leest het in deze checklist.

Met de OR invloed uitoefenen bij een reorganisatie

Checklist | Reorganisatie | 13-08-2019

Maximaliseer de invloed van de OR met behulp van de tips in deze tool.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | Achterban van de OR | 13-08-2019

Goede communicatie is essentieel voor de OR om draagvlak te creëren onder de achterban. Deze tool biedt u een aantal tips.

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 13-08-2019

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

Goede verstandhouding OR en bestuurder

Checklist | Overlegvergadering | 13-08-2019

Door middel van deze tool leert u hoe u zorgt voor een effectieve samenwerking tussen bestuurder en OR.