Tools

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Overeenkomst | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 18-04-2023

Met deze voorbeeld overeenkomst kunt u eenvoudig zelf een geheimhoudingsverklaring opstellen.

Ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu

Overeenkomst | Duurzaam ondernemen | 31-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van het klimaat- en milieubeleid.

Ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Werkwijze OR | 27-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Eenmanszaak, vof of toch bv?

Checklist | Ondernemingsrecht | 03-01-2023

Kies de best passende rechtsvorm (eenmanszaak, vof of bv) voor uw nieuwe onderneming met behulp van deze checklist.

Omzetten eenmanszaak in bv

Checklist | Ondernemingsrecht | 06-04-2022

Weet wat erbij komt kijken als u uw eenmanszaak omzet in een bv

De fiscale aspecten van toetreding tot een vof

Checklist | Ondernemingsrecht | 02-03-2022

Voorkom de negatieve fiscale gevolgen bij toetreding van een nieuwe vennoot

Voorbeeldbrief decharge verlenen aan een bestuurder

Maatwerkbrief | Ondernemingsrecht | 04-02-2022

Met deze maatwerkbrief stelt u eenvoudig een schriftelijke bevestiging op van decharge van de bestuurder van een bv, vereniging of stichting

Het verschil tussen een jurist en een advocaat

Video | Ondernemingsrecht | 30-09-2021

Het onderscheid tussen een jurist en een advocaat is belangrijk, want voor bepaalde procedures moet u zich laten bijstaan door een advocaat.

Contract vennootschap onder firma

Overeenkomst | Ondernemingsrecht | 23-02-2021

Stel eenvoudig een VOF-contract op aan de hand van dit voorbeeld