Tools

Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo

Overeenkomst | Leerbanen | 13-08-2019

Met dit model kunt u een praktijkleerovereenkomst sluiten voor mbo-leerlingen die het onderwijsprogramma van de BBL volgen.

Voorbeeld algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Overeenkomst | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) | 13-08-2019

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in situaties zonder werkgeversgezag dit model gebruiken om een contract af te sluiten.

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Overeenkomst | Datalekken | 13-08-2019

Zorg voor een overeenkomst wanneer een derde partij de persoonsgegevens verwerkt.

Voorovereenkomst oproepkrachten

Overeenkomst | Oproepkrachten | 13-08-2019

Zo spreekt u met de oproepkracht af om onder bepaalde voorwaarden werk te verrichten.

Vervangingsovereenkomst bij afwezigheid werknemer

Overeenkomst | Flexwerkers | 13-08-2019

Met deze tool stelt u een overeenkomst op bij het aanstellen van een vervanger vanwege langdurige ziekte.

Voorbeeld leer-werkovereenkomst vmbo

Overeenkomst | Leerbanen | 13-08-2019

Sluit een overeenkomst met de leerling en de onderwijsinstelling wanneer u deze onder uw hoede neemt. Bekijk de voorbeeldovereenkomst.

Vrijwilligersovereenkomst

Overeenkomst | Vrijwilligers | 13-08-2019

Leg afspraken met uw vrijwilligers vast.

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten | 13-08-2019

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst kunt u gebruiken in de eerste fase (fase A) van het fasensysteem van de cao ABU.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

Uitzendovereenkomst fase 1 en 2 zonder uitzendbeding (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten | 12-08-2019

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kunt u gebruiken in fase 1 en 2 van het NBBU fasensysteem.