Tools

Personeelslening overeenkomst

Overeenkomst | Loonadministratie | 12-08-2019

Als u aan een werknemer een renteloze lening of lening met lage rente wilt verstrekken, kunt u deze overeenkomst gebruiken.

Voorbeeld Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Financiering | 12-08-2019

Als er geld wordt uitgeleend door een bv aan een natuurlijk persoon, kan dit worden vastgelegd in deze kant-en-klare overeenkomst.

Overeenkomst in- en uitlenen personeel

Overeenkomst | Uitzendkrachten | 12-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een overeenkomst opstellen waarin u afspraken bij het in- en uitlenen van personeel goed vastlegt.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.

Mediationovereenkomst

Overeenkomst | Mediation | 08-08-2019

Via een mediationproces kunt u een oplossing vinden voor een conflict. Dit proces begint met een overeenkomst zoals in deze tool.

Managementovereenkomst

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 08-08-2019

Leg via deze managementovereenkomst vast welke werkzaamheden de directeur moet verrichten en waar goedkeuring voor nodig is.

Leenovereenkomst tussen vennootschappen

Overeenkomst | Financiering | 08-08-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van een leenovereenkomst die u kunt gebruiken om een lening tussen vennootschappen mee vast te leggen.

Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst | Financiering | 08-08-2019

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor de overeenkomst in deze tool gebruiken.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Overeenkomst | Bedrijfshuisvesting | 08-08-2019

Bij het huren van bedrijfsruimte worden afspraken daarover vastgelegd in een huurovereenkomst. Een voorbeeld daarvan vindt u in deze tool.