Tools

Gebruikersovereenkomst digitale apparatuur

Overeenkomst | Zakelijke apparatuur | 08-08-2019

Via de overeenkomst in deze tool kunt u met werknemers afspreken hoe zij omgaan met verstrekte apparatuur, zoals smartphones en laptops.

Een concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding

Overeenkomst | Concurrentiebeding | 08-08-2019

In sommige situaties wilt u een concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding. Deze tool laat zien hoe dat moet.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Overeenkomst | Jaarverslag en jaarrekening | 08-08-2019

De accountant die de jaarrekening van uw organisatie controleert, gebruikt de verklaring in deze tool bij zijn controle.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u heel eenvoudig een arbeidscontract voor onbepaalde tijd opstellen.

Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder (dga)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u heel eenvoudig een arbeidscontract voor een directeur-grootaandeelhouder opstellen.