Tools

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 21-10-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.

Bevestigingsbrief ontslag op staande voet

Maatwerkbrief | Ontslag op staande voet | 21-10-2019

Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, is het zeer verstandig om dit zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen.

Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Schrijf in enkele minuten een nette bevestigingsbrief voor een prettige afwikkeling van het dienstverband.

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Zo legt u, in geval van ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte, de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

Maatwerkbrief | Ontslag | 21-10-2019

Zorg ervoor dat uw getuigschrift bij einde dienstbetrekking aan de minimale eisen voldoet. Deze tool kan u hierbij helpen.

Drie eisen aan ontslag op staande voet

Checklist | Ontslag op staande voet | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u of u bij een ontslag op staande voet aan alle vereisten voldoet.

Tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.

Uw werknemer gaat uit dienst: wat nu?

Stappenplan | Ontslag | 08-08-2019

Zorg voor een volledige afhandeling van alle formaliteiten. Dit stappenplan helpt u hierbij.

Beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden

Overeenkomst | Ontslag met wederzijds goedvinden | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, opstellen.

Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Welke praktische zaken moet u regelen als een werknemer vertrekt? In deze tool leest u alles wat bij deze situatie aan bod komt.