Tools

Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?

Checklist | Transitievergoeding | 10-07-2023

Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.

Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

Checklist | Ontslag | 25-05-2023

Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.

Is ontslag wegens werkweigering een optie?

Video | Ontslag | 23-03-2023

Het weigeren van ongebruikelijke werkzaamheden kan een dringende reden zijn voor ontslag, maar het mag nooit de eerste maatregel zijn.

De drempelvrijstelling RVU correct toepassen

Stappenplan | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 13-03-2023

Wanneer en hoe werkt de drempelvrijstelling RVU? In dit stappenplan met rekenvoorbeelden staat het op een rijtje.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 27-02-2023

Gebruik deze checklist om de juiste vervaltermijn op te zoeken.

Tactvol ontslag mededelen vanwege reorganisatie

Gesprekshandleiding | Ontslag | 16-01-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het bedrijfseconomische ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.

Transitievergoeding berekenen

Rekentool | Transitievergoeding | 02-01-2023

Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

Video | Verzuim | 24-11-2022

Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.

Ontslag op staande voet moet ‘dringende reden’ hebben

Checklist | Ontslag op staande voet | 04-11-2022

Gebruik deze checklist om te beoordelen of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Drie eisen aan ontslag op staande voet

Checklist | Ontslag op staande voet | 04-11-2022

Gebruik deze checklist om te controleren of aan alle eisen voor een ontslag op staande voet is voldaan.