Tools

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

Maatwerkbrief | Ontslag | 10-06-2024

Gebruik deze maatwerkbrief om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen.

Voorbeeld pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 10-06-2024

Gebruik dit beding om een arbeidscontract per de pensioengerechtigde leeftijd automatisch te laten eindigen.

Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Checklist | Uitdiensttreding | 03-06-2024

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten rondom het vertrek van een werknemer.

Bevestiging einde dienstverband met wederzijds goedvinden

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Met deze maatwerkbrief informeert u de werknemer over alle zaken die met het einde van zijn dienstverband samenhangen.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie vóór afspiegeling

Stappenplan | Ontslag | 22-04-2024

Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.

Voorbeeld ontslagbrief door opzegging

Maatwerkbrief | Ontslag | 22-04-2024

Met deze maatwerkbrief kunt u snel en eenvoudig een arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn.

Afspiegelingsbeginsel toepassen

Rekentool | Ontslag | 22-04-2024

Deze rekentool helpt u bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-04-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vast te stellen welke informatie u bij de ontslagaanvraag aan UWV moet meesturen.

Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

Checklist | Ontslag | 18-04-2024

Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.

Vrijheid van meningsuiting van werknemers

Video | Arbeidsrecht | 28-03-2024

Werknemers hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar aan die vrijheid zitten wel beperkingen. Bekijk hier welke dat zijn.