Tools

Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

Checklist | Ontslag | 25-05-2023

Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 27-02-2023

Gebruik deze checklist om de juiste vervaltermijn op te zoeken.

Transitievergoeding berekenen

Rekentool | Transitievergoeding | 02-01-2023

Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

Video | Verzuim | 24-11-2022

Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.

Ontslag op staande voet moet ‘dringende reden’ hebben

Checklist | Ontslag op staande voet | 04-11-2022

Gebruik deze checklist om te beoordelen of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Tactvol ontslag mededelen vanwege disfunctioneren

Gesprekshandleiding | Ontslag | 28-04-2022

Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.

Voorbeeld uitnodiging exitgesprek

Maatwerkbrief | Ontslag | 24-01-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer uit te nodigen voor een exitgesprek.

Bevestig intreden ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 13-09-2021

Bevestig het intreden van een ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst met deze maatwerkbrief.

Voorbeeldbrief ontslag in de proeftijd bevestigen

Maatwerkbrief | Ontslag | 13-09-2021

Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd aan de werknemer met deze maatwerkbrief.

Voorbeeldbrief ontbinding arbeidscontract bevestigen

Maatwerkbrief | Ontslag | 13-09-2021

Bevestig de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter aan de werknemer met deze maatwerkbrief.