Tools

Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?

Video | Pensioen via de werkgever | 14-03-2024

In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel.

Voorbeeld verlofregeling

Reglement | Verlofregelingen | 08-11-2022

Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.

Instructie WAZO-uitkering aanvragen bij UWV

Instructievideo | Wet arbeid en zorg (WAZO) | 12-09-2022

Een WAZO-uitkering aanvragen bij zwangerschap en bevalling, adoptie, pleegzorg, aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof.

Per augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof

Video | Ouderschapsverlof | 02-06-2022

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Per 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof voor alle werkende ouders betaald.

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Formulier | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van ouderschapsverlof.

Bevestiging ouderschapsverlof toekennen

Maatwerkbrief | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om het aangevraagde ouderschapsverlof te bevestigen.

Mag een werknemer ouderschapsverlof gebruiken voor een reis?

Video | Ouderschapsverlof | 28-10-2021

Een werknemer hoeft niet aan zijn werkgever uit te leggen waarom hij ouderschapsverlof wil opnemen, of wat hij tijdens het verlof wil doen.

Zes werkweken verlof na bevalling partner

Video | Geboorteverlof | 29-04-2021

Werknemers van wie de partner is bevallen van een kind, hebben recht op geboorteverlof én op aanvullend geboorteverlof.