Tools

Per augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof

Video | Ouderschapsverlof | 02-06-2022

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Per 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof voor alle werkende ouders betaald.

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Formulier | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van ouderschapsverlof.

Bevestiging ouderschapsverlof toekennen

Maatwerkbrief | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om het aangevraagde ouderschapsverlof te bevestigen.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 03-01-2022

Met deze rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Mag een werknemer ouderschapsverlof gebruiken voor een reis?

Video | Ouderschapsverlof | 28-10-2021

Een werknemer hoeft niet aan zijn werkgever uit te leggen waarom hij ouderschapsverlof wil opnemen, of wat hij tijdens het verlof wil doen.

Zes werkweken verlof na bevalling partner

Video | Geboorteverlof | 29-04-2021

Werknemers van wie de partner is bevallen van een kind, hebben recht op geboorteverlof én op aanvullend geboorteverlof.

Voorbeeld verlofregeling

Reglement | Verlofregelingen | 22-02-2021

Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.