Tools

Alle informatierechten en -momenten in één oogopslag

Formulier | Informatierecht | 07-06-2022

Gebruik dit formulier om een overzicht te krijgen alle informatierechten van de OR en de plichten van de bestuurder.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

Checklist | Instemmingsrecht | 26-08-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen

Bevestiging ontvangst adviesaanvraag

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag heeft ontvangen.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | Ondernemingsraad | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

Bevestiging ontvangst instemmingsaanvraag

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft ontvangen.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegvergadering | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Wanneer heeft de OR adviesrecht (of niet)?

Checklist | Adviesrecht | 19-03-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel checken of een onderwerp onder het adviesrecht valt.

Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

Checklist | Pensioen via de werkgever | 17-12-2020

In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Goede verstandhouding OR en bestuurder

Checklist | Overlegvergadering | 13-08-2019

Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.