Tools

Dekkingsgraad

Vergelijking | Pensioen via de werkgever | 07-09-2020

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Vergelijking vermogenspositie pensioenfondsen

Rekentool | Pensioen via de werkgever | 29-07-2020

Met deze tool kunt u de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds vergelijken met andere (bedrijfstak)­pensioenfondsen.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.