Tools

Voorbeeldagenda bespreken rookvrij werken

Formulier | Gezondheid werknemer | 23-07-2021

Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij werken.

Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 11-06-2020

Aan de hand van deze checklist stelt u vast welke rechten de medezeggenschap heeft bij ontslagen op bedrijfseconomische gronden.