Tools

Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

Rekentool | Premies werknemersverzekeringen | 13-11-2019

Met deze rekentool bepaalt u of herziening van de WW-premie voor een werknemer noodzakelijk is.

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Premies werknemersverzekeringen | 12-08-2019

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Marktanalyse verzuimverzekeringen

Vergelijking | Verzuim | 06-08-2019

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering is niet alleen de premie van belang. Gebruik deze tool om een aantal aanbieders te vergelijken.

Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Rekentool | Premies werknemersverzekeringen | 06-08-2019

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Of dit nu voor de onderneming of de werknemer geldt.