Tools

Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

Rekentool | Premies werknemersverzekeringen | 13-11-2019

Met deze rekentool bepaalt u of het noodzakelijk is om voor een werknemer met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Marktanalyse eigenrisicodragerschap WGA

Vergelijking | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

U kunt het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers overnemen van UWV. Kies de aanbieder die het beste bij uw organisatie past

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Premies werknemersverzekeringen | 12-08-2019

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Marktanalyse verzuimverzekeringen

Vergelijking | Verzuim | 06-08-2019

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering is niet alleen de premie van belang. Gebruik deze tool om een aantal aanbieders te vergelijken.