Tools

Preventiemedewerker selecteren

Checklist | Preventiemedewerker | 13-08-2019

Vind aan de hand van deze tool een geschikte preventiemedewerker binnen uw organisatie.

Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 08-08-2019

Maak een plan waarmee u gericht risico’s bestrijdt. Deze tool biedt een voorbeeld van zo'n plan van aanpak.

Risico-inventarisatie bedrijfsrisico’s

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 06-08-2019

Deze tool geeft u een formulier waarop u een overzicht van de bedrijfsrisico’s kunt maken.