Tools

Slimmer werken door praktische maatregelen

Checklist | Werkdruk | 28-03-2023

Welke maatregelen kan uw organisatie nemen om de werkdruk te verlagen en de productiviteit en het werkplezier van werknemers te vergroten?

Een goed gesprek voeren bij telefonische ziekmelding

Gesprekshandleiding | Preventie | 07-02-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van een goed gesprek bij een telefonische ziekmelding.

Waarschuwing bezoek onbetamelijke websites

Maatwerkbrief | Privacy op het werk | 25-01-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer een waarschuwing te geven voor het bezoeken van onbetamelijke websites.

Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever

Reglement | Arbowet | 06-01-2023

Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril (computerbril) door de werkgever vast te leggen.

Aandachtspunten voor inclusief beleid LHBTIQA+

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 24-11-2022

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten bij het maken van een inclusief beleid voor LHBTIQA+.

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

Video | Verzuim | 24-11-2022

Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.

Onbelaste reiskostenvergoeding stopzetten bij ziekte

Video | Reiskosten | 27-10-2022

Als een werknemer een tijdje uit de running is, mag de werkgever de reiskostenvergoeding van de werknemer niet eindeloos laten doorlopen.

Werken aan het mentale welzijn van werknemers

Video | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 09-06-2022

Leidinggevenden doen er verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Wat is het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt?

Video | Verzuim | 12-05-2022

Een werknemer kan ziek zijn, maar niet arbeidsongeschikt. Andersom kan een werknemer arbeidsongeschikt zijn, maar niet ziek. Hoe zit dat?

Gedragscode ongewenst gedrag

Reglement | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 11-02-2022

Gebruik deze voorbeeldregeling om duidelijk te maken welk gedrag u binnen uw organisatie niet acceptabel vindt.