Tools

Plan van aanpak te hoge werkdruk en werkstress

Formulier | Werkdruk | 03-05-2024

Gebruik dit formulier om een gedegen plan van aanpak over werkdruk en werkstress te maken.

Vragenformulier te hoge werkdruk herkennen

Checklist | Werkdruk | 22-04-2024

Gebruik dit vragenformulier om de werkdruk en de werkstress onder uw werknemers te herkennen en te meten.

Signalen van te hoge werkdruk herkennen

Formulier | Werkdruk | 31-08-2023

Gebruik dit formulier om in te schatten of een werknemer mogelijk last heeft van ongezonde werkstress.

Communiceren over aanpak werkstress

Checklist | Werkdruk | 17-08-2023

Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle onderwerpen die in uw communicatieplan over de aanpak van werkstress moeten staan.

Voorkom technostress bij werknemers

Checklist | OR en arbeidsomstandigheden | 08-08-2023

Bekijk aan de hand van deze checklist hoe uw OR kan bijdragen aan het voorkomen van stress en verzuim door technologische vernieuwingen.

Slimmer werken door praktische maatregelen

Checklist | Werkdruk | 28-03-2023

Welke maatregelen kan uw organisatie nemen om de werkdruk te verlagen en de productiviteit en het werkplezier van werknemers te vergroten?

Waarschuwing bezoek onbetamelijke websites

Maatwerkbrief | Privacy op het werk | 25-01-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer een waarschuwing te geven voor het bezoeken van onbetamelijke websites.

Aandachtspunten voor inclusief beleid LHBTIQA+

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 24-11-2022

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten bij het maken van een inclusief beleid voor LHBTIQA+.

Werken aan het mentale welzijn van werknemers

Video | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 09-06-2022

Leidinggevenden doen er verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Gedragscode ongewenst gedrag

Reglement | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 11-02-2022

Gebruik deze voorbeeldregeling om duidelijk te maken welk gedrag u binnen uw organisatie niet acceptabel vindt.