Tools

WIA-uitkering aanvragen

Stappenplan | Re-integratie | 21-08-2022

Gebruik dit stappenplan om uw werknemer te helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 07-07-2022

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Postcontractueel re-integratiebeding

Overeenkomst | Ziektewet | 04-03-2022

Gebruik deze regeling om werknemers te verplichten ook na einde dienstverband aan hun re-integratie te werken.

Werkwijzer alcohol, drugs en medicijnen op het werk

Stappenplan | Preventie | 22-02-2022

Gebruik deze werkwijzer voor het opstellen en implementeren van een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid) op het werk.

Formulier re-integratiegesprek

Formulier | Wet verbetering poortwachter | 30-11-2021

Met dit formulier legt u snel en eenvoudig de re-integratiegesprekken met uw arbeidsongeschikte werknemer vast.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 18-11-2021

Gebruik deze checklist om uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op de juiste momenten uit te voeren.

Bevestiging detachering re-integratie 2e spoor aan werknemer

Maatwerkbrief | Re-integratie | 04-05-2021

Met deze maatwerkbrief bevestigt u aan de werknemer de detachering bij een andere werkgever, vanwege re-integratie 2e spoor.

Detacheringsovereenkomst re-integratie tweede spoor

Overeenkomst | Re-integratie | 04-05-2021

Gebruik deze detacheringsovereenkomst als u een werknemer wilt detacheren vanwege re-integratie tweede spoor.

Re-integratiebedrijven vergelijken

Marktanalyse | Re-integratie | 07-12-2020

Deze marktanalyse vergelijkt het aanbod van re-integratiebedrijven, hun aanbod en de kosten.

Omgaan met rouw op het werk

Reglement | Re-integratie | 06-07-2020

Een rouwprotocol voorziet in een aantal praktische stappen voor leidinggevenden en medewerkers.