Tools

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 23-08-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.

Ziekteverzuimprotocol opstellen

Reglement | Re-integratie | 13-08-2019

Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen. Binnen 10 minuten heeft u een compleet protocol voor uw organisatie.

WIA-uitkering aanvragen

Stappenplan | Re-integratie | 08-08-2019

Lees hier hoe het aanvragen van een WIA uitkering verloopt en hoe UWV de aanvraag vervolgens beoordeelt.

Waarschuwingsbrief nalatigheid bij re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 08-08-2019

Als een arbeidsongeschikte werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kunt u een sanctie opleggen. Deze tool helpt u hierbij.

Uitnodiging voortgangsgesprek re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 08-08-2019

U bent wettelijk verplicht regelmatig contact te hebben bij re-integratie. Stel de uitnodiging voor een voortgangsgesprek op met deze tool.

Stopzetten loondoorbetaling bevestigen aan werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 08-08-2019

Volg een waarschuwing op indien uw werknemer niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen met behulp van deze maatwerkbrief.

Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter invullen

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 07-08-2019

Met de eerstejaarsevaluatie wordt getoetst of het plan van aanpak nog steeds voldoet. Deze tool helpt u bij het invullen van het formulier.

Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

Checklist | Verzuim | 06-08-2019

Een goede en volledige verzuimadministratie biedt u inzicht in het verzuim in uw organisatie. Deze checklist helpt u bij het opstellen.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 06-08-2019

In deze tool leest u alles over de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij een ziekmelding. Week voor week.

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 06-08-2019

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.