Tools

Waarschuwingsbrief nalatigheid bij re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 22-10-2019

Als een arbeidsongeschikte werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kunt u een sanctie opleggen. Deze tool helpt u hierbij.

WIA-uitkering aanvragen

Stappenplan | Re-integratie | 08-08-2019

Lees hier hoe het aanvragen van een WIA uitkering verloopt en hoe UWV de aanvraag vervolgens beoordeelt.

Uitnodiging voortgangsgesprek re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 08-08-2019

U bent wettelijk verplicht regelmatig contact te hebben bij re-integratie. Stel de uitnodiging voor een voortgangsgesprek op met deze tool.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 06-08-2019

In deze tool leest u alles over de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij een ziekmelding. Week voor week.

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 06-08-2019

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Plan van aanpak voor re-integratie opstellen

Checklist | Re-integratie | 06-08-2019

Deze tool biedt u handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie van een zieke werknemer.