Tools

Aanvullende RI&E (ARIE) bij gevaarlijke stoffen

Stappenplan | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 26-01-2023

Met dit stappenplan ziet u wanneer uw organisatie een ARIE moet hebben en welke acties u daarvoor moet ondernemen.

Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen voor de ARIE

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 25-01-2023

Gebruik dit formulier om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn zodat u die op kunt nemen in de ARIE.

De preventiemedewerker en arbomaatregelen

Checklist | Preventiemedewerker | 07-05-2021

Gebruik deze checklist om na te gaan welke arbomaatregelen de preventiemedewerker kan (helpen) uitvoeren.

Bhv-materialen aanschaffen

Checklist | Bedrijfshulpverlening (bhv) | 23-11-2020

Gebruik deze checklist om de juiste bhv-materialen in te kopen voor uw bedrijfshulpverlening.

Incidentscenario’s maken voor uw bhv-organisatie

Formulier | Bedrijfshulpverlening (bhv) | 12-11-2020

Vul dit formulier in om alle incidentscenario’s vast te leggen voor uw bhv-organisatie.

Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

Checklist | Thuiswerken | 09-11-2020

Wat zijn de mogelijke risico’s bij thuiswerken? Met behulp deze checklist kunt u deze risico's verkleinen.

Ordenen en classificeren van bedrijfsrisico’s voor de RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 28-09-2020

Gebruik dit formulier om de risico’s voor de RI&E te ordenen en daarna te classificeren en te evalueren.

Voorbeeld RI&E voor kantoren met plan van aanpak

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 18-09-2020

Deze ingevulde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft u snel een indruk hoe de RI&E voor kantoren er uiteindelijk uit kan zien.

Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De rol van werknemers bij de RI&E

Checklist | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik de checklist om te checken of u aan alle rechten en plichten van de werknemers bij de RI&E hebt gedacht.