Tools

BHV instructiebrief personeel

Maatwerkbrief | Bedrijfshulpverlening (BHV) | 21-10-2019

Breng personeel op de hoogte van mogelijke risico’s en getroffen maatregelen via deze tool.

Intentieverklaring inachtneming RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 18-10-2019

Met behulp van dit formulier zorgt u dat de directie van uw organisatie de risico- inventarisatie en –evaluatie naleeft.

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-10-2019

Zorg ervoor dat u de verplichte RI&E opstelt. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.

Stappenplan RI&E opstellen

Stappenplan | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 08-08-2019

Tref de juiste maatregelen voor de risico’s in uw organisatie. Dit stappenplan neemt met u diverse stappen door die u daarbij moet doorlop

Arboverklaring voor de werknemer

Overeenkomst | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 08-08-2019

Met een arboverklaring verkleint u de kans op onveilige situaties. Deze tool biedt een klant-en-klaar voorbeeld van een arboverklaring.

Bedrijfsrisico’s inventariseren

Stappenplan | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 08-08-2019

Maak bedrijfsrisico’s inzichtelijk met een systematische aanpak.

Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 08-08-2019

Maak een plan waarmee u gericht risico’s bestrijdt. Deze tool biedt een voorbeeld van zo'n plan van aanpak.

Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

Checklist | Thuiswerken | 06-08-2019

Wat zijn de mogelijke risico’s bij thuiswerken? Met behulp deze checklist kunt u deze risico's verkleinen.

Risico-inventarisatie bedrijfsrisico’s

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 06-08-2019

Deze tool geeft u een formulier waarop u een overzicht van de bedrijfsrisico’s kunt maken.

Inspectielijst bedrijfsrisico’s

Checklist | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 06-08-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van een inspectielijst voor bedrijfsrisico's. Download de checklist en u kunt direct aan de slag.