Tools

Bepalen benodigde hoeveelheid werknemers (SPP)

Rekentool | Strategische personeelsplanning (SPP) | 01-02-2024

Gebruik deze rekentool om de hoeveelheid personeel per functie of functiegroep te berekenen die u in de toekomst nodig heeft.

Vaststellen toekomstige personeelsbehoefte (SPP)

Rekentool | Strategische personeelsplanning (SPP) | 01-02-2024

Gebruik deze rekentool om het vaststellen van uw toekomstige personeelsbehoefte voor te bereiden.

Toekomstig producten- en dienstenpakket bepalen voor SPP

Formulier | Strategische personeelsplanning (SPP) | 01-08-2023

Gebruik dit formulier als hulpmiddel om vast te stellen hoe het werk (en de bijbehorende functies) er in de toekomst uit moet(en) zien.

Ontwikkelingen prioriteren en analyseren voor de SPP

Formulier | Strategische personeelsplanning (SPP) | 18-04-2023

Gebruik dit formulier om in- en externe ontwikkelingen te ordenen en scenario-analyses te maken voor de strategische personeelsplanning.

Interne ontwikkelingen in kaart brengen voor SPP

Checklist | Strategische personeelsplanning (SPP) | 14-03-2023

Gebruik deze checklist om alle interne ontwikkelingen die relevant zijn voor SPP in kaart te brengen.

Externe ontwikkelingen in kaart brengen voor SPP

Stappenplan | Strategische personeelsplanning (SPP) | 08-02-2023

Gebruik dit stappenplan om de externe ontwikkelingen voor de strategische personeelsplanning (SPP) inzichtelijk te maken.

Communicatieplan SPP

Formulier | Strategische personeelsplanning (SPP) | 23-12-2022

Gebruik dit formulier om een communicatieplan over de strategische personeelsplanning (SPP) op te stellen.

Planning strategische personeelsplanning (SPP)

Formulier | Strategische personeelsplanning (SPP) | 08-12-2022

Gebruik dit formulier om een planning te maken voor alle stappen die u moet doorlopen voor de SPP.

Afbakening strategische personeelsplanning (SPP)

Checklist | Strategische personeelsplanning (SPP) | 08-11-2022

Gebruik deze checklist om de onderwerpen die u wilt onderzoeken voor de SPP af te bakenen.