Tools

Terugbetalingsregeling studiekosten

Maatwerkbrief | Studiekosten | 21-10-2019

Geldt er een terugbetalingsregeling van de studiekosten? Leg de terugbetalingsverplichting uit en toe door middel van een brief.

Reglementbepalingen studiekosten

Reglement | Studiekosten | 13-08-2019

De voorwaarden waaronder werknemers voor hun werk een opleiding mogen volgen, kunt u regelen in een studieovereenkomst. Bekijk de tool.