Tools

Terugbetalingsregeling studiekosten

Maatwerkbrief | Studiekosten | 21-10-2019

Geldt er een terugbetalingsregeling van de studiekosten? Leg de terugbetalingsverplichting uit en toe door middel van een brief.

Voorbeeld studiekostenregeling

Reglement | Studiekosten | 13-08-2019

De voorwaarden waaronder werknemers voor hun werk een opleiding mogen volgen, kunt u regelen in een studiekostenreglement. Bekijk de tool.

Voorbeeld studiekostenbeding

Overeenkomst | Studiekosten | 12-08-2019

Met dit kant-en-klare studiekostenbeding kunt u heldere afspraken maken over terugbetaling van kosten voor opleidingen en cursussen.